Disclaimer

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Salutem gezondheidspraktijk sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Salutem gezondheidspraktijk zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Salutem gezondheidspraktijk. Salutem gezondheidspraktijk is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Salutem gezondheidspraktijk is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Salutem gezondheidspraktijk beschikbaar is.

Voor meer informatie over de orthomoleculaire therapie, zie de website van de MBOG (Maatschap ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Dit is de beroepsvereniging van orthomoleculair therapeuten.